1.15 Aandacht voor Aandachtsgebieden!

Omschrijving

Met de komst van de Omgevingswet verandert ook de inhoud van de omgang met de risico’s van gevaarlijke stoffen voor de omgeving (omgevingsveiligheid). Er wordt naast het plaatsgebonden risico een nieuwe term geïntroduceerd; ‘aandachtsgebieden’. Deze aandachtsgebieden komen rondom alle bedrijven, buisleidingen en transportroutes met gevaarlijke stoffen en moeten voor iedereen digitaal zichtbaar zijn. Dit gebeurt landelijk, ook in uw gemeente. Dit levert vragen op vanuit de bevolking zowel van burgers, bedrijven maar ook bij gemeenteambtenaren en hulpverleningsdiensten. Want hoe ga je om met deze vragen en is dit afhankelijk van de verschillende processen binnen de Omgevingswet? Vraag die in deze workshop centraal staat is: Hoe zien de verschillende partijen de aandachtsgebieden?

Doelgroep

Vergunningverleners | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers | Anders

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

1

Sessienummer

1.15