1.13 Bruidsschat omgevingsplan: de milieubelastende activiteit

Omschrijving

In deze verdiepende sessie met name aandacht voor de structuur van de bruidsschat in het omgevingsplan, de afdeling “milieubelastende activiteit” en de relatie met het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.13