1.12 Geluid: van beleid tot beheer

Omschrijving

In deze sessie gaan we in op de plaats van het omgevingsthema geluid in de Omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Daarbij hebben de meeste functies te maken met negatieve en positieve effecten van geluid. In deze sessie volgen we de beleidscyclus van de Omgevingswet. Met deze cyclus als leidraad is geluid in de wetsinstrumenten de rode draad. Daarbij is er aandacht voor onderwerpen als participatie en decentralisatie. De informatie in deze sessie biedt houvast voor een verdere verdieping rond het aspect geluid. Na afloop kan de deelnemer zijn taken (voor het aspect geluid) koppelen aan de doelen en instrumenten van de Omgevingswet.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.12