4.6 Leerervaringen Pilotproject Train de Trainer Omgevingswet

Omschrijving:

Vanuit het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet is een pilotproject Train de Trainer geïnitieerd. Binnen twee provincies, Groningen en Brabant is, op interbestuurlijke wijze, enthousiast gewerkt aan vormgeving en uitvoering van deze pilot. Collega’s maken collega’s wegwijs in wat de Omgevingswet voor hen gaat betekenen, toegespitst op de leerbehoefte in beide provincies. Deze zomer moet besluitvorming plaatsvinden over een landelijke toepassing. Wij delen onze ervaringen tot nu toe en reiken u ideeën aan om straks zelf vorm kunt geven aan Train de Trainer binnen uw eigen regio.

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Adviseurs

Niveau:

Gevorderden

Spoor :

Anders werken

Ronde:

4

Sessienummer:

4.6