4.5 Stand van zaken informatieproducten omgevingswet

Omschrijving:

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet spreekt over gegevens en informatieproducten, die informatie over de fysieke leefomgeving ter beschikking stellen via het DSO. Verschillende betrokken partijen hebben een bijdrage geleverd aan de vraag welke informatieproducten beschikbaar zouden moeten zijn bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit is geen rechtlijnig proces geweest, want in de tussentijd is ook gewerkt aan wet- en regelgeving, is het DSO gebouwd en hebben overheden steeds meer inzicht gekregen in hun veranderopgaven. Wij praten u graag bij over de stand van zaken met betrekking tot informatie in het DSO’.

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Vergunningverleners | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs | Anders

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Anders werken

Ronde:

4

Sessienummer:

4.5