4.22 Grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet

Omschrijving:

Wij praten u bij over grondwaterkwaliteit gerelateerde taken en bevoegdheden in de Omgevingswet. Hoe kunnen provincies, gemeenten en waterschappen , met behulp van de instrumenten die de Omgevinsgwet biedt, gezamenlijk invulling geven aan hun taken en ambities?.

We richten ons met name op de vraga hoe reeds bestaande taken op het gebied van grondwaterkwaliteit een andere invulling gaan krijgen als gevolg van het wegvallen van de Wet Bodembescherming. Ook besteden we aandacht aan grondwater bestemd voor menselijke consumptie (waaronder drinkwater).

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Adviseurs

Niveau:

Beleidsmedewerkers | Adviseurs

Spoor :

Juridisch

Ronde:

4

Sessienummer:

4.22