4.20 Vergunningvrij Bouwen

Omschrijving:

De vergunningplicht voor bouwactiviteiten zal met de Invoeringswet worden gewijzigd. Op wetsniveau blijft een vergunningplicht bestaan met het oog op de regels voor de technische bouwkwaliteit uit het Bbl. In het Bbl wordt (via het Invoeringsbesluit) voor deze ‘technische vergunning’ een categorie vergunningplichtige bouwactiviteiten aangewezen.

Het voorstel is om het ruimtelijk deel van deze ‘technische vergunning’ los te knippen en als onderdeel van de bruidsschat (bij Invoeringsbesluit) toe te voegen aan het Omgevingsplan. Het gedachtengoed is verder dat gemeenten vervolgens al naar gelang specifieke omstandigheden per locatie meer bouwwerken vergunningvrij kunnen maken. De Minister heeft eerder aan het parlement (en in het voorontwerp-Invoeringswet) het uitgangspunt kenbaar gemaakt dat bouwwerken die nu vergunningvrij zijn, dat straks onder de Omgevingswet ook moeten blijven.

Doelgroep:

gevorderden

Spoor:

Ronde:

4

Sessienummer:

4.20