4.19 Aardgasvrije wijken: kansen en risico’s voor geluid

Omschrijving:

De proeftuinen voor aardgasvrije wijken [Brief BZK, 4 april 2018] bieden kansen voor het oplossen van geluidproblemen met woningisolatie (zoals sanering verkeerslawaai). Tegelijkertijd kunnen alternatieven ook leiden tot meer geluid in de woonomgeving, zoals publiciteit rond warmtepompen laat zien. Deze sessie gaat in op de mogelijkheden voor een aardgasvrij wijk met een goede akoestische kwaliteit. Daarbij hebben ook oog voor andere meekoppelkansen. U krijgt aandachtspunten en praktische tips aangereikt voor het in samenhang aanpakken van geluid en energie. Hierbij worden praktijkervaringen van gemeenten gedeeld en vragen wij om uw suggesties. Voorkom gedoe en los geluid en energie samen op. Wat heeft u daarvoor nodig en wat brengt u in?

Doelgroep:

Handhavers | Beleidsmedewerkers | Vergunningverleners | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs | Toezichthouders

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Van Pilot naar Uitvoering

Ronde:

4

Sessienummer:

4.19