4.15 De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving

Omschrijving:

Hoe richt je de leefomgeving zo in dat mensen gezonder gaan leven? Hoe zorg je ervoor dat de bewoners gestimuleerd worden om vaker te fietsen? De GO!methode is ontwikkeld voor Utrechtse wijken om via de leefomgeving de gezondheid van de bewoners te bevorderen. De methode brengt met beschikbare data en focusgesprekken met bewoners eerst de kansrijke thema’s in beeld per wijk en koppelt die daarna aan combinaties van effectieve leefomgevingsmaatregelen. De leefomgeving wordt integraal benaderd vanuit het milieu, fysieke en sociale domein. De GO!methode is ontwikkeld door het RIVM voor gemeente die samen met lokale partners en burgers op wijkniveau aan een gezondere leefomgeving willen werken. Laat u inspireren!

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Maatschappelijke opgaven

Ronde:

4

Sessienummer:

4.15