4.12 Proefdraaien met een Proeftuin Omgevingswet

Omschrijving:

Wij delen onze kennis en ervaringen met een Proeftuin Omgevingwet bij een overheidsorganisatie met u. In een Proeftuin doen we ervaring op met hoe om te gaan met initiatieven van burgers, bedrijven en overheden voor een verandering in de fysieke leefomgeving die met de huidige wet- en regelgeving niet of moeilijk uitvoerbaar is.  en waarbij de bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet wel ruimte biedt.

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Maatschappelijke opgaven

Ronde:

4

Sessienummer:

4.12