3.9 Roadmap 'Aan de Slag':Wat betekent dit voor mij?

Omschrijving:

Door vertegenwoordigers van de koepels, bevoegd gezagen, Eenvoudig Beter en het programma aan de Slag met de Omgevinsgwet is gewerkt aan een gezamenlijke roadmap. Deze roadmap maakt zichtbaar wat, wanneer door wie gedaan moet worden om op tijd de wet geimplementeerd en werkend te krijgen. Wat kunt u daar aan bijdragen en wat betekent dat voor u?

Doelgroep:

Adviseurs

Niveau:

Gevorderden

Spoor :

Anders werken

Ronde:

3

Sessienummer:

3.9