3.8 Milieubelastende activiteiten in het Bal

Omschrijving:

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een van de algemene maatregelen van bestuur (AMvB) bij de Omgevingswet. Het is een van de instrumenten van de wet. In het Bal staan algemene rijksregels over activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Veel van de regels gaan over milieubelastende activiteiten. Andere gaan over lozingsactiviteiten, activiteiten in een beperkingengebied en met cultureel erfgoed.

Aan de hand van een casus leert u de werking kennen bij de milieubelastende activiteiten in het Bal.

Doelgroep:

Toezichthouders

Niveau:

Beginners

Spoor :

Juridisch

Ronde:

3

Sessienummer:

3.8