3.6 Simulatiespel aandachtsgebieden externe veiligheid

Omschrijving:

Het nieuwe beleid voor omgevingsveiligheid betekent een grote verandering. Nieuw in het beleid zijn de aandachtsgebieden die de ruimtelijke impact van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen zichtbaar maken. Met het simulatiespel zoken we samen naar antwoorden op vragen zoals: Waar sta je activiteiten met gevaarlijke stoffen toe en waar niet? Welke maatregelen neemt het bevoegd gezag om inwoners te beschermen? De vragen stellen is eenvoudiger dan deze beantwoorden. Het simulatiespel aandachtsgebieden externe veiligheid kun je gebruiken om in je eigen werkgebied de dialoog over de aandachtsgebieden en de eventuele te nemen maatregelen te voeren.

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Vergunningverleners | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs

Niveau:

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor :

Anders werken

Sessienummer:

3.6

Ronde:

3