3.21 Gezondheid in de Omgevingswet

Omschrijving:

Er is veel meer gezondheidswinst te boeken door omgevingsbeleid, zeker in stedelijke regio's. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn op 18 april jl. verschenen advies ‘De stad als gezonde habitat’. Steden kijken nu vaak alleen naar het halen van wettelijk vastgestelde milieunormen uit oogpunt van gezondheidsbescherming. De Rli pleit ervoor om óók focus aan te brengen op gezondheidsbevordering, waarvoor de fysieke inrichting van de stad ook medebepalend kan zijn. Het pleidooi van GGD GHOR Nederland om gezondheid beter en breder te positioneren en te borgen in de Omgevingswet en in Omgevingsvisies wordt hiermee krachtig ondersteund. In de workshop zullen we met elkaar verkennen hoe die processen in de beleidspraktijk van gemeenten samen met andere actoren zoals bedrijfsleven en allerlei organisaties (waaronder ook burgers) verder vorm kunnen krijgen. Welke afwegings- en handelingsperspectieven zijn er voor het beleid, voor het benutten van instrumenten, voor kennis en ontwerp, en voor financiering en sturing?

Doelgroep:

Beleidsmederwerkers / Medewerkers ruimtelijke ordening / Adviseurs

Niveau:

Gevorderden (generalist, brede algemene kennis) / Specialisten (goed ingevoerd in het onderwerp)

Spoor:

Anders werken | Maatschappelijke opgaven

Ronde:

3

Sessienummer:

3.21