3.20 Standaard STOP en Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD)

Omschrijving:

In deze sessie praten we u bij over de stand van zaken rond STOP/TPOD standaard. STOP staat voor: Standaard Officiële Publicaties. We gaan specifiek in op de presentatiestandaard. Deze standaard is van belang voor het opstellen van alle juridische regels en hun werkingsgebieden in omgevingsdocumenten in de omgevingswet. Ook delen we met u de ervaringen uit de recente praktijkproef (juni 2018).

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs | Anders

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Van Pilot naar Uitvoering

Ronde:

3

Sessienummer:

3.20