3.2 Het projectbesluit uit de Omgevingswet: een kennismaking

Omschrijving:

Met het projectbesluit kunnen rijk, provincies en waterschappen projecten met een publiek nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg/wijziging van een snelweg of windpark. Het projectbesluit wijzigt hiervoor indien nodig het omgevingsplan van gemeenten en kan gelden als omgevingsvergunning. Gemeenten kunnen geen projectbesluit nemen, maar wel de bijbehorende procedure toepassen voor complexe projecten. Na afloop van deze sessie weet u wat het projectbesluit is, hoe dit besluit tot stand komt, en hoe het projectbesluit samenhangt met andere kerninstrumenten uit de Omgevingswet en met het Digitale Stelsel voor de Omgevingswet (DSO).

Doelgroep:

Anders

Niveau:

Beginners

Spoor :

Juridisch

Ronde:

1 en 3

Sessienummer:

1.22 en 3.2