3.18 Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage

Omschrijving:

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe gaat u daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers

Niveau:

Beleidsmedewerkers

Spoor :

Van Pilot naar Uitvoering

Ronde:

3

Sessienummer:

3.18