3.15 Specificatie Standaard Toepasbare Regels (STTR)

Omschrijving:

"Eén van de toepassingen van het digitaal loket zijn vragenbomen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer, concreet antwoord op vragen als: ‘Mag ik op deze locatie mijn initiatief starten? Of heb ik daar een vergunning voor nodig?’. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten de juridische regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden naar toepasbare regels. Om te zorgen dat de toepasbare regels van Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten in samenhang bevraagd kunnen worden, wordt de Standaard Toepasbare Regels (STTR) ontwikkeld. In deze sessie praten we u bij over de stand van zaken rond STTR. Dit betreft zowel de ontwikkelingen t.a.v. de inhoud van de standaard als de tijdslijnen om te komen tot een interbestuurlijk vastgestelde versie van STTR."

Doelgroep:

Anders

Niveau:

Gevorderden

Spoor :

Digitalisering

Ronde:

3

Sessienummer:

3.15