3.13 Verwerken van afvalstoffen met ZZS(Zeer Zorgwekkende Stoffen)

Omschrijving:

In de sessie gaan we in op het LAP-beleid en daarvoor ontwikkelde hulpmiddelen t.a.v. het vergunnen van verwerking van afvalstoffen met ZZS. Is recycling van ZZS-houdende afvalstoffen mogelijk en onder welke voorwaarden? De opgestelde Handreiking Risico-analyse ZZS in afvalstoffen zal centraal staan in deze sessie.

Doelgroep:

Vergunningverleners | Toezichthouders

Niveau:

Spoor :

Maatschappelijke opgaven

Ronde:

3

Sessienummer:

3.13