3.1 Graven, saneren en toepassen in het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Omschrijving:

De regels van de wet bodembescherming en het besluit bodemkwaliteit die gaan over het graven en saneren in en het toepassen van verontreinigde grond zijn straks ondergebracht in de Omgevingswet en in het Besluit activiteiten leefomgeving. In deze sessie lichten we de nieuwe regels voor graven in verontreinigde grond, voor bodemsanering en voor het toepassen van bouwstoffen, mijnsteen, grond en baggerspecie aan u toe.

Doelgroep:

Handhavers | Beleidsmedewerkers | Adviseurs | Toezichthouders

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Juridisch

Ronde:

3

Sessienummer:

3.1