2.9 Smart data voor stedelijk waterbeheer

Omschrijving:

De wereld digitaliseert en dataficeert, en de sectoren water en beheer openbare ruimte zullen in die (r)evolutie meegaan. Stichting RIONED werkt namens het stedelijk waterbeheer aan hoogwaardig digitale gegevensontsluiting en -gebruik op basis van de nieuwste technieken. Komende jaren worden gemeentelijke beheerdatasets applicatie-onafhankelijk, cloud-based en zoveel mogelijk open. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gebruik van die data in slimme toepassingen door beheerders en hun interne en externe partners zoals weg- en groenbeheerders, waterschappen, provincies en rijk, maar ook bedrijven en inwoners. In deze sessie bespreken we de kansen en uitdagingen.

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs | Toezichthouders

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Anders werken

Ronde:

2

Sessienummer:

2.9