2.6 Toezicht en handhaving Omgevingswet

Omschrijving:

In deze sessie zullen enkele overheidsorganisaties toelichten hoe zij zich voorbereiden op het uitvoeren van toezicht en handhaving van de Omgevingswet. Het ministerie van BZK zal een toelichting geven op de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet voor overheden die zich ook gaan voorbereiden. Er is voor de deelnemers van deze sessie volop ruimte om vragen te stellen. Presentatoren zijn gemeente Rotterdam, omgevingsdienst IJmond en het ministerie van BZK.

Doelgroep:

Handhavers | Toezichthouders

Niveau:

Beginners

Spoor :

Anders werken

Ronde:

2

Sessienummer:

2.6