2.5 Het projectbesluit: een juridische en procesmatige verdieping

Omschrijving

Met het projectbesluit kunnen rijk, provincies en waterschappen projecten met een publiek nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang realiseren. Het kan ook gaan om private initiatieven die samenvallen met het publieke belang. Voorbeelden van projecten zijn de verbreding van een weg, de versterking van een dijk, of de aanleg van een windpark. In deze sessie worden een aantal kenmerken en mogelijkheden van het projectbesluit zowel juridisch als procesmatig verder verdiept. Onderwerpen betreffen onder andere de (scope van de) verkenning, participatievereisten en aanpak, wijzigen van het omgevingsplan, en het meenemen danwel coördineren van omgevingsvergunningen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimteijke ordenig | Adviseurs

Niveau

Gevorderden | Specialisten

Spoor

Juridisch | Anders werken

Ronde

2

Sessienummer

2.5