2.17 Highlights asbest

Omschrijving:

Binnen het asbestveld volgen de ontwikkelingen zich snel op. Asbest geniet ook de laatste tijd weer veel aandacht in de media en politiek. Laat u binnen deze sessie weer helemaal bijpraten over de stand van zaken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het verwachte verbod op asbestdaken in 2024 en de versnellingsaanpak. Waar staan we nu? . Komen er nog wijzigingen in de regelgeving voor de komst van de Omgevingswet?

U krijgt een overzicht van de actoren en ontwikkelingen in het asbestveld

Doelgroep:

Adviseurs | Toezichthouders

Niveau:

Beginners | Gevorderden

Spoor :

Maatschappelijke opgaven

Ronde:

2

Sessienummer:

2.17