2.14 Kernwaarden voor een veilige fysieke leefomgeving

Omschrijving:

Wij laten u kennismaken met de kernwaarden voor een veilige fysieke leefomgeving. De veiligheidsregio’s hebben deze opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het makenvan omgevingsvisies en omgevingsplannen. De kernwaarden bevatten principes die aan de basis staan voor een fysiek veilig ingerichte leefomgeving. Gemeenten die in de omgevingsvisie aandacht schenken aan deze kernwaarden, creëren de voorwaarden voor een fysiek veilige leefomgeving. In het omgevingsplan kunt u hier vervolgens planregels en omgevingswaarden aan koppelen. Zo kan al aan de voorkant van nieuwe ontwikkelingen nagedacht worden over een veilige leefomgeving.

Doelgroep:

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs

Niveau:

Gevorderden | Specialisten

Spoor :

Maatschappelijke opgaven

Ronde:

2

Sessienummer:

2.14