2.1 Veiligheid in het Bal: wat verandert er?

Omschrijving:

Hoe is externe veiligheid uitgewerkt in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal)?. We gaan met u in gesprek over de systematiek van het BAL, de veranderingen in het BAL ten opzichte van huidige wetgeving en welke veiligheidswetgeving in het BAL opgaat. De focus ligt vooral op de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en de interactie van het Bal met de andere besluiten, zoals Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL). In een praktisch voorbeeld laten we u zien hoe zal worden omgegaan met voorschriften uit het Bal: welke regels zijn van toepassing voor een bedrijf met verschillende activiteiten en waar is dit terug te vinden?

Doelgroep:

Handhavers | Vergunningverleners | Adviseurs | Toezichthouders

Niveau:

Gevorderden | Specialisten

Spoor :

Juridisch

Ronde:

2

Sessienummer:

2.1