1.6 De bruidsschat

Omschrijving

Omschrijving: Met de Omgevingswet worden zo’ n 600 regels gecentraliseerd van Rijk naar gemeente en waterschap. Om decentrale overheden de tijd te geven zelf een afweging te maken over deze onderwerpen en om te voorkomen dat er een juridisch gat ontstaat, komt er een bruidsschat. De bruidsschat is een bijzondere vorm van recht voor de overgangsfase, omdat de regels deel uitmaken van het omgevingsplan of de waterschapverordening. Tijdens deze deelsessie krijgt u inzicht in de vraag welke onderwerpen in de bruidsschat worden geregeld en hoe de uitwerking ervan vorm krijgt. in het bijzonder de regels voor de milieubelastende activiteiten.

Doelgroep

Handhavers, Beleidsmedewerkers, Vergunningverleners, Medewerkers ruimtelijke ordening, Adviseurs.

Niveau

Gevorderden (generalist, brede algemene kennis)

Spoor

Juridisch

Ronde

1

Sessienummer

1.6