1.5 Value Management en de wet Basis Registratie Ondergrond

Omschrijving

De Wet BRO is ingegaan per /1/18, wat betekent dat voor de Bronhouder

28 registratie objecten van grondwaterputten tot en met de modellen vereisen een gefaseerde invoering richting 2023,

Nu al hebben we al voorbeelden van Ruimtelijke Informatie modellering met de wet BRO (Basis Registratie Ondergrond).

Integrale planvorming cf. de Omgevingswet is alleen goed mogelijk door ook de Ondergrond te beschouwen.

Geen bovengrondse planning zonder rekening te houden met de mogelijkheden in de ondergrond.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

Juridisch

Ronde

1

Sessienummer:

1.5