1.21 Praktijktest Chemelot Limburgnw werkformat

Omschrijving

De praktijktekst Chemelot Limburg is een proefproject van de provincie Limburg en de RUD Zuid-Limburg in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein, het Waterschap, GGD Zuid-Limburg, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, DSM Nederland B.V. , Chemelot Site Permit B.V. , Sabic, Sitech en het Rijk, waarbij het uitgangspunt is dat het huidige koepelconcept met al haar voordelen onder de Omgevingswet kan blijven bestaan.

Kansen en belemmeringen zijn in 4 fictieve casussen vanuit een integrale benadering getoetst door alle betrokken partijen. In totaal zijn 20 partijen betrokken bij de praktijktesten en de daarmee samenhangende overleggen. Tijdens de workshop wordt op interactieve wijze stilgestaan bij het proces van deze pilot, de voorlopige resultaten en aanbevelingen voor de toekomst. Doelstelling is om het publiek mee te nemen in de leerervaringen van de praktijktesten. Opgemerkt wordt dat RWS – nat en droog – betrokken is bij de testen en ook hun bevindingen en deelname zal betrokken worden bij de workshop. Eveneens wordt stilgestaan bij opgestarte samenwerkingsverbanden en kennisdeling met andere campussen in Nederland en grote bedrijventerreinen zoals bijv. de HTC Eindhoven en TU Eindhoven.

Doelgroep

Handhavers | Beleidsmedewerkers | Vergunningverleners | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs | Toezichthouders

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

Van Pilot naar uitvoering

Ronde

1

Sessienummer

1.21