1.20 Cultureel erfgoed als drager voor de omgevingsvisie

Omschrijving

Cultureel erfgoed maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie en kan hierbij een bredere, drijvende kracht zijn. Erfgoed wordt niet meer gezien als een sectorale opgave, maar als identiteitsdrager van een heel gebied. Het verhaal van het verleden en de fysieke overblijfselen hiervan – monumentale bebouwing, cultuurlandschap en archeologie – vormen immers het DNA van een gemeente. De Rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) helpt u op weg hoe u deze als vertrekpunt kunt nemen voor grote ruimtelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, energietransitie of waterveiligheid.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers | Adviseurs

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

Anders werken

Ronde

1

Sessienummer

1.20