1.12 Leidraad afval of product

Omschrijving

In het Landelijk Afvalbeheerplan is de beleidslijn beschreven hoe om te gaan met het vraagstuk wanneer een materiaal een afvalstof is of niet. Om hierbij een goede toelichting te geven met daarbij verwijzing naar jurisprudentie en rechtsoordelen is het ministerie van IenW met hulp van Rijkswaterstaat hiervoor een Leidraad aan het schrijven. Wij geven u alvast een idee van wat er in de Leidraad komt.

Doelgroep

Handhavers | Beleidsmedewerkers | Vergunningverleners | Adviseurs | Toezichthouders

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

Maatschappelijke opgaven

Ronde

1

Sessienummer

1.12