1.10 Gezondheid in omgevingsplan? Gebruik de Gids Gezonde Leefomgeving

Omschrijving

Veel gemeenten en provincies zijn aan de slag met omgevingsvisies en –plannen. Het meenemen van gezondheid daarin is een kans én een uitdaging, want hoe kunt u dit doen en met wie? De Gids Gezonde Leefomgeving biedt de helpende hand met informatie, instrumenten, praktijkverhalen en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving.

Wij lichten kort de de gids toe aan de hand van voorbeelden en laten u zien hoe u via het programma Aan de slag met de Omgevingswet ondersteund wordt bij het maken van omgevingsplannen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we met u in gesprek over wat goed werkt goed en wat minder.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers | Medewerkers ruimtelijke ordening | Adviseurs

Niveau

Beginners

Spoor

Anders werken

Ronde

1

Sessienummer

1.10