Presentaties Schakeldag 2017

Hier vindt u het overzicht van de presentaties die op de Schakeldag 2017 gegeven zijn.

Presentaties ronde 1

Presentaties ronde 2

Presentaties ronde 3

Presentaties ronde 4

Presentaties ronde 5

nr.

Presentatie

5.1

De Omgevingsregeling: de Omgevingswet in de uitvoeringspraktijk (pdf, 954 kB)

5.2

De CHW maakt werken met de Omgevingswet nu al mogelijk! (pptx, 7.1 MB)

5.3

Omgevingswet: Wat gaan we samen doen? (pptx, 743 kB)

5.4

Ruimte in de regels en de rol van de gemeente(raad) (pptx, 2.4 MB)

5.5

Gezamenlijk werken aan digitalisering (pptx, 4.1 MB)

5.6

Gemeentelijke informatievoorziening: doen we wat gemeenten nodig hebben?

5.7

Toepasbare regels en serviceorganisatie regelbeheer

5.8 Samenwerken: het nieuwe Omgevingsloket. (pptx, 8.3 MB)
5.9

Digitaal MER (pptx, 1.6 MB)

5.10

Windturbines en bestemmingsplannen

5.11

Omgevingsveiligheid: er kan meer dan je denkt als je samen denkt! (pptx, 23 MB)

5.12

Digitale hulpmiddelen energiebesparing, vervoer en klimaat (pptx, 1.6 MB)

5.13

Baten van groene daken op kaart

5.14

Vergunningverlening: reflectie op ruimte voor innovatie

5.15

ZZS in de omgevingsvergunning denk aan waterkwaliteit