Presentaties Schakeldag 2019

De presentaties van de Schakeldag 2019 zijn per sessie ingedeeld.

Presentaties  Schakeldag 2019

Sessies ronde 1

Sessies ronde 2

Sessies ronde 3

Sessies ronde 4

2.1 Sociale Energietransitie 4.1 Serious gaming: Friday Night at the ER
1.2 U vraagt, wij publiceren: alle vragen over de Omgevingswet op 1 punt
  • 2.2 Informatiegestuurd Handhaven: Samenwerking is onmisbaar
3.2 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst
1.3 Instrumentarium bij binnenstedelijke woningbouw 4.3 Ontwikkelingen in de regelgeving voor stookinstallaties
1.5 Ontwerp je stadslab in één dag – LAB-kit in actie
1.6 Vergunningvrij en -plichtig bouwen in het omgevingsplan 3.6 Het nieuwe milieueffectrapport: digitaal en interactief 4.6 Europese Handreiking Making the circular economy work

2.7 Invloed bestuursorganen op de leefomgeving

2.8 Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
1.9 De baten van groen in de stad 4.9 Viewer kantoorlabel C
1.10 Highlights asbest en LAVS 4.10 Geluid, zo regel je dat

3.11 Burgers en bedrijven brengen Legionella in kaart

3.14 DV2030: de veiligste (petro)chemische sector ter wereld! 4.14 Participatie
#Hoedan?
2.15 Slimmer (samen)werken
4.16 Wat betekent de Omgevingswet voor vergunningverlening?
1.17 Juridische instrumenten voor klimaatadaptatie 4.17 Milieueffectrapportage in de Omgevingswet. Hoe, wat en wanneer?
1.18 Buurtje Bouwen 4.18 Workshop Routekaart Anders Werken volgens de Omgevingswet
2.19 Escaperoom Omgevingswet 4.19 Werken in een veranderende omgeving en met andere partijen
2.20 Overgang van oud naar nieuw omgevingsbeleid
1.21 Omgevingsvisies en milieueffectrapportage
1.22 Spelen met Regels

2.22 Professioneel Simulatiespel Recreatiecentrum

3.22 Professioneel Simulatiespel Recreatiecentrum 4.22 Migratiescenario's van OLO, AIM en RP naar DSO
1.23 Hoe krijgen we meer Circulariteit in de bouw? 2.23 In 3 stappen een omgevingsplan! 3.23 In 3 stappen een omgevingsplan!
2.24 Dwarszitter 4.24 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst
1.25 Serious gaming: Friday Night at the ER 2.25 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst 3.25 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel 4.25 Buurtje Bouwen
2.26 Buurtje Bouwen 3.26 Escaperoom Omgevingswet 4.26 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel
1.27 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst 2.27 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel 4.27 Escaperoom Omgevingswet
1.28 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel 2.28 Kaartenspel 'Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving' 3.28 Kaartenspel 'Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving'
1.29 Escaperoom Omgevingswet
1.30 Kaartenspel 'Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving'