Presentaties Schakeldag 2018

Presentaties Schakeldag 2018

Presentaties gegeven in ronde 1 (11.00 – 12.00 uur)

Presentaties gegeven in ronde 2 (13.00 – 14.00 uur)

Presentaties gegeven in ronde 3 (14.00 - 15.00 uur)

Presentaties gegeven in ronde 4 (15.30 – 16.30 uur)

1.1 Gewijzigde regelgeving voor project m.e.r., 1 jaar na dato van werk 2.1 Veiligheid in het Bal: wat verandert er? (pptx, 2.7 MB) 3.1 Graven, saneren en toepassen in het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (pptx, 1.1 MB)

4.1 Milieubelastende activiteiten in het Bal:

1.2 Wateroverlast 2.2 Hoe regel je een plattelandswoning? (pptx, 3.4 MB) 3.2 Het projectbesluit uit de Omgevingswet: een kennismaking 4.2 Aanvullingsbesluit Zwembaden
1.3 Het digitale orkest (pptx, 5 MB) 2.3 Waste talks, Risico gestuurd toezicht (pptx, 5.8 MB) 3.3 Ontwikkelingen rond de verplichtingen van Vervoermanagement (pptx, 3.8 MB) 4.3 Toepassen van de nieuwe BBT-conclusies bij grote intensieve veehouderijen (pptx, 2.7 MB)
1.4 Verplichtingen energiebesparing in het Activiteitenbesluit (pdf, 516 kB) 2.4 is Bodem in de Omgevingswet (pptx, 810 kB) 3.4 Implementatie BBT-conclusies BREF IJzer en Staal (ppt, 12 MB) 4.4 Bodembescherming en de NRB in de Omgevingswet (pptx, 924 kB)
1.5 Value Management en de wet Basis Registratie Ondergrond (ppt, 12 MB) 2.5 Het projectbesluit: een juridische en procesmatige verdieping 3.5 Aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen 4.5 Stand van zaken informatieproducten omgevingswet
1.6 De bruidsschat (pptx, 1.2 MB) 2.6 Toezicht en handhaving Omgevingswet (pdf, 1.3 MB) 3.6 Simulatiespel aandachtsgebieden externe veiligheid (docx, 18 kB) 4.6 Leerervaringen Pilotproject Train de Trainer Omgevingswet (pptx, 6.4 MB)

1.7 Groene Baten Planner: De waarde van ecosysteemdiensten per locatie:

2.7 Passende participatieaanpak voor elk kerninstrument 3.7 Geluid bij evenementen. Waar is dat feestje? (pptx, 53 MB)
1.8 Veranderopgave handhaving (ppt, 2.1 MB) 2.8 VNG Kompas Invoering Omgevingswet

3.8 Milieubelastende activiteiten in het Bal

4.8 Interbestuurlijk samenwerken bij de WMO en Aanbestedingswet
1.9 Participatie Omgevingswet: waar staat jouw organisatie (pptx, 2.4 MB) 2.9 Smart data voor stedelijk waterbeheer (pptx, 4 MB) 3.9 Roadmap 'Aan de Slag':Wat betekent dit voor mij? 4.9 Samenwerking van eigenaren (pptx, 3.2 MB)
1.10 Gezondheid in omgevingsplan? Gebruik de Gids Gezonde Leefomgeving 2.10 Toezicht stookinstallaties kan efficiënter en sneller 3.10 Alles over het milieueffectrapport (pdf, 935 kB) 4.10 De gebruiker Centraal (pdf, 2.2 MB)
1.11 Anders werken, andere vaardigheden! (ppt, 10 MB) 2.11 Voorbereiden op de Omgevingswet - hoe creëer je beweging? (pptx, 129 kB)

3.11 Luchtkwaliteit - Samen meten en open data:

4.11 Hergebruik leegstaande gemeentelijke panden (ppt, 5.8 MB)
1.12 Leidraad afval of product (pptx, 370 kB) 2.12 Klimaatmonitor: gegevens voor de regionale energietransitie (pdf, 2.6 MB) 3.12 Waterstofwijk Hoogeveen 4.12 Proefdraaien met een Proeftuin Omgevingswet (pdf, 2.8 MB)
1.13 Particuliere houtstook: hoe verminderen we overlast? (pdf, 724 kB) 2.13 Duurzaamheidstransities; samen werken aan transformatie 3.13 Verwerken van afvalstoffen met ZZS(Zeer Zorgwekkende Stoffen) 4.13 Verduurzamen commercieel vastgoed: hemel of hel voor de toezichthouder? (pptx, 29 MB)
1.14 Geur: Van Activiteitenbesluit naar Omgevingswet (pptx, 1.2 MB) 2.14 Kernwaarden voor een veilige fysieke leefomgeving (pdf, 2 MB) 3.14 It takes two to tango, koppelen met DSO-LV (pptx, 3.3 MB) 4.14 Aan de slag met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (pptx, 214 kB)
1.15 Sociale energietransitie (pptx, 3.2 MB) 2.15 Input voor het omgevingsplan? Gebruik de Atlas Leefomgeving (pptx, 9.7 MB) 3.15 Specificatie Standaard Toepasbare Regels (STTR) 4.15 De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving (pptx, 10 MB)
1.16 Energieregistratie- en bewakingsysteem (EBS) (pptx, 2.6 MB) 2.16 Sociale Energietransitie (pptx, 3.2 MB) 3.16 De Standaard Aanvragen en Melden (pdf, 951 kB) 4.16 Digitalisering van het vergunningenproces bij Waterschappen (pptx, 4.7 MB)
1.17 Omgevingsloket Online: ontwikkelingen rond het huidige loket 2.17 Highlights asbest (ppt, 7 MB) 3.17 Duurzaamheid en gezondheid in omgevingsvisie (pptx, 35 MB)

4.17 Vergunningverlening waterstoftankstations (pptx, 7.9 MB)

1.18 Vragenbomen: toepassingen in milieu-regelgeving (pdf, 1.8 MB) 3.18 Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage

4.18 Oefenen in praktijk: leren van de praktijkproeven in het DSO

1.19 Aan de slag met data uit het Omgevingsloket-Online 2.19 Leveranciers, aan de slag! (pdf, 3.1 MB) 3.19 Casus Omgevingsvisie Staphorst

4.19 Aardgasvrije wijken: kansen en risico’s voor geluid: (pptx, 1.3 MB)

1.20 Cultureel erfgoed als drager voor de omgevingsvisie 2.20 Introductie tot het Digitaal Stelsel Omgevingswet (pptx, 5.8 MB) 3.20 Standaard STOP en Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) (pdf, 2.1 MB) 4.20 Vergunningvrij Bouwen (pptx, 2.1 MB)
1.21 Praktijktest Chemelot Limburg 2.21 Pilots Omgevingsvisie 2017-2018 3.21 Gezondheid in de Omgevingswet 4.21 De Omgevingsregeling (pdf, 1.9 MB)
1.22 Het projectbesluit uit de Omgevingswet: een kennismaking 2.22 Overgangsfase van bestemmingsplan naar omgevingsplan (pptx, 459 kB) 4.22 Grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet (pptx, 721 kB)