Samen werken aan de Omgevingswet

Tijdens de Schakeldag 2017 is de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. Aan de slag met de Omgevingswet is het programma dat overheden ondersteunt bij de invoering van de wet. Dit gebeurt in co-creatie, waarbij overheden zelf moeten nagaan wat de gevolgen zijn van de invoering van de wet en het werken  met een digitaal stelsel voor hun organisatie en hun manier van werken.

De Omgevingswet zelf vraagt om een andere manier van werken. Meer integraal, waarbij het gaat om samenwerken, afstemmen en zelf met oplossingen komen. Ook nu al zijn we met elkaar aan de slag in nieuwe samenwerkingsvormen.

Samenwerken is dan ook het centrale thema van de Schakeldag 2017.